Adatvédelmi nyilatkozat

Az alábbi tájékoztatóban rögzítjük, hogyan dolgozzuk fel a részünkre átadott személyes adatokat.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Printa Kft. figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit.
A Printa Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 12. és 13. cikkei alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:
cégnév: Printa Kft.
cégjegyzékszám: 01 09 909144
székhely: 1072 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 10/a.
weblap: www.bolt.printa.hu
telefon: +36 30 292 0329
email: info@printa.hu
adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérdését az alábbi címre küldheti: info@printa.hu vagy 1072 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 10/a.
külföldi adattovábbítás az alábbiak szerint:
A honlap üzemeltetéséhez szükséges adatmegőrzés
Az adatmegőrző megnevezése: Shopify Inc.
Az adatmegőrző elérhetőségei: 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa, Ontario K2P 1L4, Canada
A direkt marketing (hírlevelek küldése) célú adatmegőrzés
Az adatmegőrző megnevezése: Mailchimp
Az adatmegőrző elérhetőségei: 512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA

Az adatkezelési célok
Az adatkezelők a személyes adatokat a jóhiszeműség, tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezelik.
Az alábbi célokból végzünk adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

 • A szolgáltatásainkat igénybevevők adatainak jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelése;
 • a tevékenységeinkről való tájékoztatás (különös tekintettel hírlevél küldésére);
 • munkavállalók és gyakornokok adatainak kezelése;
 • Facebook és Instagram oldalunk üzemeltetése körében a Printa profilt visszaigazoló felhasználók adatai;
 • partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
 • honlap és webshop üzemeltetése;
 • belső adminisztráció megkönnyítése.

A jelen alpontban felsorolt tevékenységek és szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kizárólag célhoz kötötten használjuk fel, az adatokat soha nem adjuk tovább, értékesítkük vagy cseréljük el marketingcélokból külső felekkel.
Marketing tevékenység céljából Facebook és Instagram oldal üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

Jogalapok a személyes adatok felhasználáshoz
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 • munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 • szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • a honlap működése esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontok
 • A Facebook és Instagram adatlapot visszaigazoló magánszemélyek esetében jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről az érintettet tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulást szerzünk meg, illetőleg lehetőséget biztosítunk a felhasználást megtiltására.
A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük, a megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzuk azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

Az adatkezelés időtartama
A kiállított számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum öt év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

Érintetti jogok
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
Az érintett jogai:

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • amennyiben egy adat helytelen vagy nem aktuális állapotot tükröz, úgy kérhető az adat kiigazítása;
 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • az adat kezelésének korlátozása;
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 • tiltakozás a személyes adat használata ellen.


Honlapunk működésének kapcsán keletkező adatok
A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál, amelyek kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában kerülnek felhasználásra a szolgáltatások javítása és az esetleges hibák elhárítása céljából. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A honlap üzemeltetője a honlappal kapcsolatos informatikai műveletek során adatfeldolgozónak minősül. A honlap üzemeltetője: Shopify Inc.

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mi az a cookie?
A honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használunk. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
RTB személyre szabott retargeting cookiek-k A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg. A honlap látogatói a következő linkre való kattintással kihagyhatják az RTB technológia használatát: http://adpilot.com/index.php?pid=privacy-opt-out
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Online vásárlás
Online vásárláskor az alábbi adatokat dolgozzuk fel: a vásárló kapcsolattartói információi, így név, cím, e-mail cím és telefonszám; fizetési információ és fizetési előzmények; rendelési információ. Ha regisztrált a honlapunkon, a fiókjával kapcsolatos személyes adatait is feldolgozzuk, például a fiókazonosítóját és a vásárlási előzményeket.

Direkt marketing
Marketing célú hírleveleket küldünk az érintettek külön hozzájárulása után. A hírlevelekre a boltban kihelyezett füzetben is van lehetőség feliratkozni, ahol kizárólag a megadott email címek kerülnek feldolgozásra.

Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésre az érintett tájékoztatjuk a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Adatkezelési tájékoztató módosítása
Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsuk. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával Ön elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.